Kvalitetsstyring/EN 9120

Luft- og rumfartsindustrien stiller de højeste krav til sikkerhed og kvalitet. Selskaberne bærer selv ansvaret for de producerede produkter overfor luftfartsmyndighederne, derfor er det afgørende at sikre kvaliteten hos underleverandør til branchen. Centrallageret i Offenbach, Tyskland er certificeret i henhold til EN 9120, hvilket dokumenterer, at Bodo Möller Chemie opfylder de høje branchespecifikke kvalitetskrav til luft- og rumfartsindustrien. Bodo Möller Chemie er derfor en kompetent partner for distribution og omfyldning af kemikalier for luftfartsindustrien.

EN 9120 angiver kravene til kvalitetssikring for forhandlere, lagerføring og salg af luftfartsdele for hele luft- og rumfartsbranchen. Som alle standarder i EN 9100-familien er EN 9120 også baseret på ISO 9001. Herved inkluderer en certificering i henhold til EN 9120 også en certificering i henhold til ISO 9001. EN 9100 omfatter primært de følgende krav:

  • Komplet dokumenteret registrering af hele forsyningskæden for et produkt
  • Beskrivelse af samarbejde mellem kunde og luftfartsmyndigheder
  • Fastlæggelse, gennemførelse og dokumentation af verificerings- og valideringsaktiviteter.
  • Fastlæggelse, gennemførelse og dokumentation af typegodkendelse

EN/AS 9100 blev udviklet i fællesskab af European Association of Aerospace Industries og USAs Society of Automotive Engineers i 1999. Den svarer til USAs gældende normer SAE AS 9100/9110/9120, samt Japans JISO 9100. Bodo Möller Chemie opfylder derfor de internationale krav fra luft- og rumfartsindustrien.

Certificate EN 9120