Coatings

Mineralske fyldstoffer

Kaolin
Kaolin er naturligt ler dannet gennem millioner af år gennem den hydrotermiske nedbrydning af feldspatsten såsom granit eller porfyr. Kaolin udvindes mange steder rundt om i verden, men kvaliteten er ofte utilstrækkelig. Kaolin består af primære og sekundære kaolinitter. De primære kaolinitter har et længde/tykkelsesforhold på 10:1 op i deres skivestruktur. De individuelle skiver har en sekskantet krystalform. Kaoliner bruges som fyldstoffer i maling og coatings. Partikelformen og chargefordelingen indvirker på den reologiske adfærd, den opnåelige tiksotropi forhindrer sedimentering af pigmenter, og den lamelagtige partikelform yder positive mekaniske værdier såsom høj reflektions- og dækkeevne. Samtidig forbedres overfladehårdheden i slutproduktet.
Kalcinerede kaoliner
Kalcineret ler produceres ved opvarmning af naturligt kaolin (porcelænsjord) til høje temperaturer (ca. 1000° C). De bruges som fyldstoffer i maling- og coatingindustrien. Kalcineret kaolin kan coates med silan for at opnå en overflade som binder kemisk med polymeren. Kalcinerede kaoliner er dielektriske og har for det meste en høj grad af hvidhed. Deres kemiske resistens er meget høj, selv over for syrer.


Calciumcarbonater
Calciumcarbonater består af det krystalliske mineral calcit, som forekommer naturligt i form af kridt, limsten eller marmor. Calciumcarbonat er det vigtigste fyldstof i vore dage og et af de mest udbredte bindemidler på jorden. Calciumcarbonater bruges i mange plastikapplikationer for at forbedre de mekaniske, reologiske og optiske egenskaber. Calciumcarbonater kan behandles gennem knusning og fraktionering, så de passer til næsten ethvert behov. Nogle produktformer gennemgår en overfladebehandling med et stearat, hvilket forbedrer behandlingen og dispergeringen. En god dispergeringsevne og en høj grad af hvidhed kombineret med positive mineralegenskaber gør brugen af calciumcarbonat som økologisk fyldstof harmløs. Det passer perfekt til applikationer inden for maling og coating.


Dolomit
Dolomit er et calciummagnesiumcarbonat. Dets farver varierer fra hvid, grå og gullig til rødbrun. Den rødbrune farve er et tegn på stærk forandring. Dolomit består af calcit og finkornet sediment. Det bruges som fyldstof i maling.