Coatings

PU katalyser

Under normale betingelser foregår kondenseringsreaktionen mellem isocyanater og polyether-polyoler meget langsomt. Tinorganiske katalysatorer, fortrinsvis dialkyl-tin-forbindelser accelererer denne proces og muliggør en præcis kontrol af polyuretan-reaktionen.
Hærdningsforholdene på dobbeltkomponent PUR-lakker kan påvirkes gennem tinkatalysatorer efter dine behov.

  • Baerostab® PU katalyser