Coatings

Aluminiumforbindelser (til coatings)

COATINGS OG BLÆK
Basiske aluminiumforbindelser til industriel fabrikation
Natriumaluminat (fast og flydende), aluminiumsulfat (fast og flydende) til coating af titaniumdioxid, pigmentfabrikation.

Unikke amorfe aluminiumhydroxider til trykfarver og olie-lakmaling

 • Til styring af viskositet på trykfarver
 • Til produktion af farvematerialer med en høj dækkeevne
 • Forøgelse af slidstyrke på maling

Aluminiumhydroxid NF
Aluminiumhydroxid NF anvendes til styring af viskositet på trykfarve, farver og til formulering af maling med høj dækkeevne, og til forøgelse af slidstyrke på maling og coatings

Gecedral® TM

 • Gecedral TM anvendes til styring af viskositet på trykfarve, farver og til formulering af maling med høj dækkeevne, og til forøgelse af slidstyrke på maling og coatings
 • Højeffektiv fyldemasse i maling og lakkerTUNNELERING
Alkalifri acceleratorer til tunnelkonstruktion

 • Alle applikationer med sprøjtebeton som kræver meget tidlig styrke uden påvirkning af den endelige styrke på sprøjtebetonen
 • Vådsprøjtnings- og tørsprøjtningsmetoder
 • Forskellige Gecedral® F-typer som passer til hver cement
 • Optimal binding, høj tidlig styrke og lav resiliens
 • Gecedral® F-typer er alkalifri og ikke-basiske opløsninger med hudkompatibel pH
 • Gecedral® F-typer er rene opløsninger med et meget højt indhold af aktive stoffer

Alkaliske acceleratorer

 • Alle applikationer med sprøjtebeton som kræver en høj tidlig styrke
 • Vådsprøjtnings- og tørsprøjtningsmetoder
 • God konsistens på betonen under sprøjtningenCEMENT

 • Aluminiumforbindelser til acceleration og som et tiksotropisk middel
 • Pulveraccelerator til forskellige applikationer inden for cement, bundet mørtel, gips og beton
 • Vores Gecedral®-typer er alkalifri og ikke-basiske
 • Når det anvendes som beregnet, bekræfter hygiejneinstituttet i Ruhr-regionen, Gelsenkirchen, at produktet er sikkert hvad angår arbejdshygiejne samt medicinsk hygiejne og vandhygiejne
 • Natriumaluminatpulver til acceleration fås i forskellige kvaliteterKERAMIK

 • Aluminiumforbindelser (aluminiumsulfat, natriumaluminat) anvendes til fabrikation af ildfaste materialer
 • Som acceleratorer til aluminiumcement
 • Til øget styrke i rå tilstand
 • Til forøgelse af viskositet og forebyggelse af sedimentering i keramiske opslemninger og emaljer 

KONSTRUKTION OG INDUSTRIPRODUKTER

Aluminiumsulfat 17/18 %

 • Aluminiumkomponent til produktion af katalysatorer og andre aluminiumforbindelser
 • Formuleringshjælpemiddel til produktion af farver, titaniumdioxidpigmenter, ildfaste produkter, emaljer og cementbundne masser i konstruktionsindustrier


Aluminiumsulfat, calcineret
Delvist og fuldt calcinerede typer som opfangere af fugt og som stabiliserings- og hærdningsaccelerator til cementbundne systemer

Natriumaluminat 53/55 %

 • Produkt til fabrikation af katalysatorer og aluminiumforbindelser
 • Formuleringshjælpemiddel til produktion af farver, titaniumdioxidpigmenter, ildfaste produkter, emaljer og cementbundne masser
 • Stabiliserings- og hærdningsaccelerator til cementbundne systemer


Natriumaluminat, fast

 • Mineral, alkalisk additiv til stabiliseringsacceleration af cementbundet mørtel og beton
 • Komponent til blandinger af stabiliseringsacceleratorer i tørre og våde gunning-procedurer
 • Stabiliseringsaccelerator til: Cementbundne systemer og særlig mørtel, sprøjtebeton i våde og tørre gunning-procedurer, beton ved olieboringer


 

Gecedral® F
Flydende stabiliseringsaccelerator, alkalifri, til sprøjtebeton ved tunnelering og minearbejde

Gecedral® L
Alkalifri stabiliseringsaccelerator til cementbundet mørtel, beton, støbt beton og letvægtsbeton

Gecedral ® N

 • Formuleringshjælpemiddel til produktion af slibemidler, fortykkelsesmiddel i gips og mørtel
 • Højaktivt, amorf aluminiumhydroxid til applikationer som additiv i cement- og gipsbundne formuleringer
 • Teknisk fyldemasse på amorft aluminiumhydroxidpulver:
 • Formuleringshjælpemiddel til produktion af bremsebelægning og slibemidler
 • Styrkende fyldemasse til syntetisk og naturligt gummi og kunstharpiks af fenolformaldehyd
 • Strukturel fyldemasse til kunstharpiksblandinger

Gecedral® TM

 • Tiksotropisk middel til cement- og gipsbundet pudsekalk og mørtel
 • Viskositetsregulerende additiv til tør mørtel på cement- og kalkcementbase
 • Forbedrer de tiksotropiske egenskaber i bindemiddelmørtel på cement- eller kalkcementbase uden forsinkelse af stabiliseringen

Gecedral® P 200
Højtydende, alkalifri pulveraccelerator til cementbundet gips, mørtel, lim og beton

Gecedral® P 220
Højtydende, alkalifri pulveraccelerator til cementbundet gips, mørtel, lim og beton

Gecedral ® P 500
Alkalifri stabiliseringsacceleratorpulver til tør sprøjtebeton, til cementbundet mørtel, beton, støbt beton og letvægtsbeton

Gecedral® AS / Gecedral® AS 23

 • Aktiv, letopløselig, højkoncentreret kilde af aluminium til applikationer i cementbundne systemer
 • Alkalifri stabiliseringsaccelerator til cementbundet mørtel og beton

Gecedral® BZ 111

 • Alkalifri og miljøneutral stabiliseringsaccelerator til cementbundet mørtel, beton, støbt beton og letvægtsbeton
 • Stabiliseringsaccelerator i henhold til DIN EN 934-2