Elektronik

Casting harpiks til isolator produktion

2-komponent epoxyharpiks

Epoxyharpikserne til fremstilling af isolatorer er fyldt meget højt med mineraler, hvilket resulterer i høj viskositet (viskos strømningsadfærd). Grundet dette krav bearbejdes støbeharpikserne fortrinsvist i et vakuum eller med trykgelatineringsprocessen. En væsentlig fordel ved trykgelatineringsprocessen er at den udligner den kemiske massekrympning, som finder sted under hærdning.

Arbejdet udføres ved højere temperaturer for at opnå de påkrævede strømningskendetegn. Det høje indhold af fyldstof er påkrævet for at lade støbematerialet komme så tæt som muligt på varmeudvidelseskoefficienten for metal. Støbeharpikserne kan grundlæggende opdeles i tre grupper.

• Cykloalifatiske epoxyharpikser - UV-stabile og selvgenererende ved  elektrisk overslag
• Bisphenol A epoxyharpikser - standard
• Slagfaste modificerede epoxyharpikser - hæmmet dannelse af revner


Kernesektor i vanskelige elektroniske applikationer:

• generatorer og motorer
• højspændingstransducere
• isolatorer og stikdåser
• tørisolerede transformere
• kontrolsystemer


  • Araldite CY 184/HY 1235/DY 062
  • Araldite XB 5918-3/XB 5919-3
  • CY 228-1/HY 918/DY 062
  • CW 229-3/HW 229-1
  • CY 5995/HY 5995
  • Araldite XB 5915/XB 5916