Industri Lim

2-komponent epoxy klæbemidler

EP 2-komponent systemer hærder ved såvel kolde som varme temperaturer. Tilførsel af varme kan reducere hærdningstiden. Varme forøger sammenføjningstætheden, og den endeligt opnåede styrke har tendens til at forøges og fastholdes på et noget højere niveau. For disse 2-komponent epoxyresinsystemer gælder at arbejdsegenskaberne hos begge komponenter er tilpasset hinanden og samtidig er brugervenlige. Doseringsforholdene er oplyst fra producenten og bør ikke ændres. Dosering, blanding og påføring kan foretages såvel manuelt som maskinelt. Den variable hærdningstid og klæbestoffets løbende tilpassede reaktivitet gør 2-komponent epoxyklæbemiddelsystemer til fremragende problemløsere i forbindelse med metaller anvendt i transportsektoren eller til flyproduktion.

 • Araldite AV 138M/HV 998
 • Araldite AV 121N-1/HY 991
 • Aradite AW 116/HV 953U
 • Araldite AW 2101/HW 2951
 • Araldite AY 103-1/HY 991
 • Aradite AY 105-1/HY 991
 • AV 1580/HV 1580
 • Araldite®
 • Araldite® 2000
 • Epocast ®
 • Epibond ®
 • Betamate™