Industri Lim

Polyurethan konstruktionsklæbemidler (PUR)

Denne type polyurethanbaseret klæbestof kan ligeledes erhverves som 1- eller 2-komponent systemer. Polyurethansystemer kan hærdes til at danne elastomerer eller duromerer. Her bestemmes graden af sammenkædning – og dermed styrken – af de forskellige råmaterialer, som til slut indkapsles i klæbestofsystemet. Vi tilbyder a bred vifte af applikationer: fra smidige til en høj grad af stivhed i såvel 1-komponent som 2-komponentløsninger.

  • 1-komponent polyurethan klæbemidler
  • 2-komponent polyurethan klæbemidler