1-komponent polyurethan klæbemidler

Enkeltkomponent klæbestofferne består af prepolymerer, der indeholder isocyanater, som hærder, når de bliver fugtige. Denne reaktion kan foregå under temperaturer fra 5° til 40° C, mens en relativ luftfugtighed på mellem 40 % og 70 % er påkrævet. Efter hærdning har klæbemassen samme elasticitet som gummi. Disse klæbeløsninger er ideelle til brug for materialer med stor variation i ekspansionshastighed under temperatur- og belastningsforhold som eksempelvis ved isætning af ruder i køretøjer, eller ved fastgøring af GFK-glasfiberdele til stål samt af aluminiumsdele til stålsubstrat.
I den europæiske bilindustri er Betaseal ™ systemerne markedsførende i relation til såvel direkte isætning af bilruder som til reparation af bilruder. Udover den bedst egnede klæbestofløsning tilbyder vi også alle nødvendige produkter i forbindelse med klargøring og efterbearbejdning samt det tilbehør, der kræves til brug for disse afprøvede rudeisætningsløsninger.

  • Betaseal ™
  • Betalink ™
  • Betafill ™