Greenline

Cobaltfrie sikkativer

Alkydbaserede vandbårne coatings er fremtiden. Udviklingen af denne teknologi, enten som alkydemulsion eller gennem hybridisering, har produceret harpikser/coatings som måler sig med egenskaberne i traditionelle opløsningsmiddelbårne harpikser/coatings. Da de er alkydbaserede er de stadig afhængige af den autooxidative tørringsproces. De og deres familie er udviklet særligt til anvendelse i disse systemer. Det er et specielt manganbaseret sikkativ med høj aktivitet ved meget lav koncentration, som giver en tørringsevne og lagringskapacitet som er påkrævet ved vandbårne coatings. Dette er et aktivt sikkativ, som er designet til vandbaserede alkyder og hybridalkyder. Denne linje af vanddispergible sikkativer blev udviklet specielt til brug i vandopløselige alkyder, olier, uretaner og alkyd-emulsionsbindemidler.

Vi tilbyder således et manganbaseret sikkativ med høj aktivitet ved lav koncentration, som giver en udviklingsydeevne i tørring og hærdning, som kan sammenlignes med ydeevnen i kobaltsikkativer, men kun med en minimal indvirkning på den langsigtede misfarvning af det færdige materiale. Sikkativet er en erstatning for cobalt i alle coatings, trykfarver og umættede polyesterharpikser. Cobalt kan være skadeligt for helbredet. Når vi indånder for høje koncentrationer af cobalt gennem luften kan vi opleve lungepåvirkninger, såsom astma og lungebetændelse.
Vi tilbyder en udvidet række af cobaltfrie sikkativer i forskellige former, for at møde og erstatte praktisk talt ethvert sikkationsbehov i maling- og coatingindustrien, uden brug af farlige substanser.

  • DriCAT®