Gummi

Lysstabilisatorer

Lysstabiliseringssystemer forlænger levetiden betydeligt for gummiprodukter. Valget af stabilisatorer afhænger af typen af rå elastomer og af det anvendte hærdningssystem. Det afhænger også af kravene til ydelse og ønskede sekundære egenskaber i stabilisatorer (f. eks. produktform, opløselighed, kompatibilitet, flygtighed). Lysstabilisatorerne klassificeres i henhold til deres aktionsmodus: Ultraviolette lysabsorbere (UVA'er) virker ved at afskærme gummiet mod ultraviolet lys, mens ubevægeligt amine (eller amide) lysstabilisatorer (HALS) virker ved at fjerne de radikale mellemprodukter som dannes i fotooxideringsprocessen.