Gummi

Tackifier og proces hjælpemidler

De harpikstyper vi tilbyder anvendes til at opnå positive effekter i gummiformuleringer:


• Forbedret klæbeevne i forskellige gummiforbindelser under sammensætning af grønne gummivarer
• Mindskelse af viskositet
• Forbedret forarbejdningsevne i gummiformuleringen