Performance Kemikaler

Oxidationskatalysatorer

Oxideringskatalysatorerne fjerner skadelige emissioner, absorberer uønskede gasser og genererer oxygen til liv og til dine omgivelser. Oxideringskatalysatorerne bruges til at fjerne forurenende stoffer såsom hydrogen og kulilte fra gasser og ikke-vandholdige væsker, til at opretholde åndbare atmosfærer i lukkede systemer (iltgenerering), eller til at kontrollere farlige eller ubehagelige emissioner fra industriprocesser. De vigtigste applikationsområder er: Medicin, Industri, Sikkerhed og Dykning.

  • Medicinsk
  • Industrial
  • Sikkerhed
  • Dykning

Sofnolime® Kohlendioxid Absorber
Moleculite® Oxidationskatalysator
Sofnocat® Katalysator Oxidation
Sofnofil™ Schwefel Absorber