Performance Kemikaler

Industrial

I industriapplikationer anvendes katalysatorer til gasbehandling, dvs. fjernelse af skadelige emissioner såsom kuldioxid. Vores oxideringskatalysatorer sikrer at skadelige emissioner oxideres til harmløse biprodukter (som regel H2O og CO2) ved meget lavere temperaturer end de som er påkrævet ved forbrænding.