Performance Kemikaler

Slettemidler

Overfladeappreturmidler anvendes til den særlige hydrofobicitet i grafisk tryk-, skrive- og kopipapir, men også til produktion af emballagepapir og pap. De øger papirfibrenes evne til at holde sammen, mindsker pudring og forbedrer trykbarheden. Ud over hydrofobicitet medfører interne appreturmidler hovedsageligt en forøget stabilitet i det producerede papir. I produktionen af papir til avistryk reducerer de pudring og minimerer hygroekspansion, hvilket øger offset trykbarheden. I øjeblikket tilbyder vi et rigtig bredt udvalg af polymerappreturmidler til praktisk talt alle applikationer inden for overfladeappretur. Vores produktportefølje dækker anioniske opløsninger eller dispergeringer, såvel som amfotere produkter og kationiske dispergeringer.

  • PERGLUTIN® Slettemidler