Smøremidler

Fosfater til smøringsapplikationer

Anti-slid (AW) og højtryks- (EP) additiver:
Ikke-vandholdige fosforholdige syreestere eller nævnte fosfater er de generelle navne for en mangfoldighed af forbindelser til industrielle applikationer. Disse reagerer også som eneste aktive substanser, som forhindrer overfladerne i at glide oven på hinanden i grænsefriktionsområdet under metallisk kontakt. Triakrylat og trialkyl fosfater udvindes normalt fra de tilhørende alkoholer eller fenoler og fosforoxid chlorid. På den anden side er produktionen af alkylfosfater mere kompliceret og kræver en to-faset reaktion. Fra nuværende tilgængelige fofatestere tilbyder vi et effektspektrum som har virket i mange årtier til olie og vandopløselige applikationer.

  • RICKO-LUBE Anti-slid (AW) og højtryks- (EP) additiver
  • CARDOLUBE Anti-slid (AW) og højtryks (EP) additiver