Tekstil

Farvning

  • Dispergeringsmidler
  • Skumdæmper
  • Wet bestandigheds forbedrende midler
  • Foldehæmmere, uldbeskyttende, migrationshæmmere
  • UV-filtre, fiber stabilatorer