Hovedkontor

Publiceringsbemærkninger
Bodo Möller Chemie GmbH
Senefelderstrasse 176
63069 Offenbach am Main
Tyskland
Telefon: +49 (0)69 838326-0
E-mail: info@bm-chemie.de

Tinglysningssted: Amtsgericht Offenbach am Main

Erhvervsregistreringsnummer: HRB 8782

SE-nummer: DE 111 617 612

Direktion
Frank Haug, Korinna Möller-Boxberger, Jürgen Rietschle

Koncept og realisering
as.webnet


Trods omhyggelig undersøgelse af eksternt indhold ved opstilling af links til andre, eksterne sider og efterfølgende regelmæssige kontroller foretaget af webmasteren, kan vi ikke på nogen måde påtage os ansvaret for indholdet på eksterne sider. Det er udelukkende de driftsansvarlige hos de eksterne udbydere, der er ansvarlige for indholdet på deres egne sider. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at indholdet på websitet holdes opdateret, samt at det er nøjagtigt og komplet. Ikke desto mindre kan muligheden for fejl ikke helt udelukkes. Bodo Möller Chemie stiller ingen garanti i forhold til betimelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed af det materiale, der offentliggøres på websitet og de fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skader (materielle eller immaterielle) pådraget tredjeparter, som et resultat af brug af indhold hentet på websitet, med undtagelse af de tilfælde, hvor det kan bevises, at misledende eller ukorrekte oplysninger blev offentliggjort med overlagt hensigt om at forårsage skader, eller via grov uagtsomhed. Registrerede varemærker og navnebeskyttede navne samt copyrightbeskyttede tekster og billeder er ikke generelt angivet som sådan på vores internetsider. Men skønt disse indikationer ikke er til stede, antyder det ikke på nogen måde, at disse navne, billeder eller tekster tilhører det offentlige domæne i kontekst med varemærker eller copyrightlovgivning.

Juridisk erklæring
Indholdet på dette website kontrolleres regelmæssigt og opdateres af Bodo Möller Chemie. Bodo Möller Chemie påtager sig intet ansvar for hverken nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstanden af disse oplysninger eller af indholdet på andre websites, der er linket til via hyperlinks fra denne. Bodo Möller Chemie kan ikke holdes ansvarlige for mulige skader, der forårsages via download. Bodo Möller Chemie kan ikke garantere for tredjeparters ikke-eksisterende rettigheder i forhold til indholdet på dette website eller andre websites, som der er adgang til.

Copyright bemærkninger
Logoer og andre illustrationer fra andre internetsteder er genstande for de copyrightregler, der tilhører disse steder.
For copyrightoplysninger i henhold til tysk lovgivning henvises til den tyske version ovenfor.
Dette website er beskyttet af copyright. Ingen dele af dette website (tekst, billeder eller oplysninger) kan anvendes (skriftligt, offentliggjort, formidlet osv.) i trykt form eller i nogen elektronisk lagret eller bearbejdet form. Det må heller ikke ændres til anden brug uden forudgående skriftlig godkendelse fra Bodo Möller Chemie, medmindre det drejer sig om private, individuelle formål. Hvis Bodo Möller Chemie er enige i det tilsigtede brug, skal indholdet på vores sider anvendes uden ændringer og med fuld reference (herunder hyperlink) til materialets kilde.

Ansvar
Bodo Möller Chemie påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden og den problemfrie tilvejebringelse af informationsservicer fra partnervirksomheder tilbudt fra www.bm-chemie.de. Derudover er Bodo Möller Chemie ikke ansvarlige og forpligter sig heller ikke til overholdelse af juridiske servicebetingelser tilbudt af partnervirksomheder under www.bm-chemie.de. Alle former for ansvar gælder ikke partnervirksomheders aktiviteter.

Gældende lov
Alle oplysninger eller data, disses anvendelse, adgang til Bodo Möller Chemies websites samt enhver handling, tolerance eller udeladelse i forhold til Bodo Möller Chemie websites er uden udtagelse genstand for tysk lovgivning.

Bodo Möller Chemies holdning til databeskyttelse
Sikkerheden af personlige oplysninger som eksempelvis navne, adresser, telefonnumre eller e-mail-adresser ligger os meget på sinde. Derfor er vores aktiviteter designet på en sådan måde, at de overholder love vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed. Nedenstående afsnit beskriver, hvilke typer oplysninger, vi har ret til at indsamle, samt hvorledes vi efterfølgende håndterer disse.

Personlige oplysninger
Principielt ligger det Bodo Möller Chemie meget på sinde, at vi følger den tilgang, som beskytter dine personlige oplysninger. Vi vil derfor ikke indsamle nogen former for personlige oplysninger fra vores websites uden dit samtykke. Det er alene din beslutning, hvorvidt du ønsker at gøre sådanne oplysninger tilgængelige for os eller ej. Det kan være ved registrering, en meningsmåling eller lignende formål. Generelt bruger vi personlige data af denne slags til at besvare dine forespørgsler, dine ordrer eller til at give dig adgang til særlige oplysninger eller tilbud. Derudover kan det være nødvendigt indenfor rammerne af vores kundeforhold at lagre, bearbejde og om nødvendigt at sende dine personlige oplysninger til vores tilknyttede virksomheder. På den måde er vi i stand til at imødekomme dine krav på en bedre måde, samt forbedre vores produkter i forhold til den måde hvorpå vi (eller en tredjepart på vores vegne) bruger disse data til at oplyse dig om de af Bodo Möller Chemies tilbud, der kan være fordelagtige for din virksomhed, eller forbedre dine krav til at foretage online forespørgsler. Data, der ikke længere er nødvendige, vil være genstand for øjeblikkelig sletning.
Vi respekterer naturligvis din beslutning om ikke at gøre dine personlige data tilgængelige for os ved at støtte vores kundeforholdsservice især ved direkte marketing eller markedsresearchformål. Vi vil hverken sælge dine personlige data til nogen tredjepart eller på nogen anden måde markedsføre dem.

Ingen personlige data
Når du besøger vores websites, indsamles der sommetider automatisk oplysningerne (ikke ved registreringer), men disse er ikke tilknyttet en specifik person (eksempelvis den anvendte internetbrowser eller operativsystemet); domænenavn på det website, hvor du begynder, antal besøg, gennemsnitlig opholdsvarighed, antal besøgte sider osv.). Vores tilknyttede virksomheder og vores virksomhed anvender sådanne oplysninger til at undersøge, hvor tiltrækkende vores websites er og til at forbedre indholdet på disse.
“Cookier” – oplysninger der automatisk bliver lageret på din computer.
Det er muligt, at vi gemme oplysninger i form af "cookier" på din computer, så vi automatisk kan identificere dig, næste gang du besøger os. Cookier gør os eksempelvis i stand til at skabe en website, der er tilpasset dig som bruger, og til at lagre dit kodeord, så du slipper for at indtaste dette, næste gang du besøger os. Hvis du ikke ønsker, at vi skal genkende din computer, skal du justere din internetbrowser på en sådan måde, at den sletter cookier fra din harddisk, blokerer alle cookier eller advare dig før en cookie gemmes.

Børn
Børn må ikke overføre personlige data til Bodo Möller Chemies websites uden deres forældres eller eventuelle værgers samtykke. Bodo Möller Chemie anbefaler, at alle forældre og tilsynsførende personer instruerer deres børn i sikker og ansvarlig håndtering af personlig data på internettet. Bodo Möller Chemie vil ikke forsætligt indsamle personlige oplysninger fra børn eller på nogen måde bruge eller offentliggøre oplysninger fra disse overfor tredjeparter uden først at have fået lov til at gøre dette.

Sikkerhed
Bodo Möller Chemie vil sørge for at sikre, at dine personlige data holdes sikre. Dine data vil blive omhyggeligt beskyttet mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation og uautoriseret adgang eller uautoriseret offentliggøres.

Links til andre websites
Visse links på denne side er tilknyttet andre websites, der vedligeholdes af tredjeparter, som Bodo Möller Chemie ikke har kontrol over. Websites der er vedligeholdt af tredjeparter, kan ikke præsenteres i egen ramme fra dette website. Bodo Möller Chemie kontrollerer eller understøtter ikke disse oplysninger, produkter eller servicer på tredjeparters websites. Derfor står Bodo Möller Chemie på ingen måde inde for nøjagtigheden eller andre aspekter af oplysningerne på andre websites.
Bodo Möller Chemie forbeholder sig til enhver tid og uden separat annoncering retten til at ændre, opdatere eller slette oplysninger, produkter eller servicer herunder links, der henviser til andre websites.

Varemærker

Bemærk venligst
Alle oplysninger om de kemiske og fysiske egenskaber ved vores produkter samt teknisk rådgivning vedrørende brugen af dem, hvad enten det er mundtligt eller på skrift og som resultat af tests, offentliggør vi i det omfang, vi kender disse. Dette bør imidlertid kun overvejes som vejledning, hvilket ikke er en garanti for korrekthed, og det fritager ikke køberen fra at udføre sine egne tests og forsøg for at vurdere den praktiske egnethed ved produktet til det forudbestemte formål. Køberen er alene ansvarlig for anvendelsen, brugen og håndteringen af produktet og skal i denne forbindelse være opmærksom på alle juridiske og officielle krav samt alle tredjeparters rettigheder. Bortset fra ovennævnte betingelser gælder vores generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vores sortiment omfatter produkter, der i henhold til loven om regulering af kemikalier samt regulativer vedrørende farlige substanser, skal mærkes i henhold til deres risikograd.
Klassifikationen af disse produkter findes i de relevante produktdataark eller sikkerhedsdataark.

Image sources
© antb - Istockphoto.com
© Konstantin Sutyagin – Fotolia.com
© WONG SZE FEI – Fotolia.com
© xy – Fotolia.com
© Eric Middelkoop – Fotolia.com
© yang yu – Fotolia.com
© Christa Eder – Fotolia.com
© svort – Fotolia.com
© mirubi - Fotolia.com
© 007 - Fotolia.com
© Dmitry - Fotolia.com
©SSilver-Abstract lights, Fotolia.com
©Eric Middelkoop - Chemical production facility at night, Fotolia.com
©Konstantin Sutyagin - Processor chip on circuit board background, Fotolia.com
©litu92458 - paint cans, Fotolia.com
© Image Source White-Wellington boots in garden, thinkstockphotos.in
©Anthony Brown - Lizard in light, istockphoto.com
© yang yu-Colored plastic bowls, Fotolia.com
© WONG SZE FEI - Enjoying the nature, Fotolia.com
© braverabbit, formula one race car, Fotolia.com
© xy-chain gear, Fotolia.com
© Christa Eder – Sicherheit, Fotolia.com
© svort – Jeans, Fotolia.com