Coatings

Sikkativer

Der bruges sikkativer til tørring af alkyd baseret malinger samt lakker. Sikkativer er baseret på forskellige metaller carboxylater , hvor metaldelen står for tørring af alkyden.
Primære sikkativer er sædvanligvis baseret på Cobolt napthaat/octoat eller Mangan napthaat/octoat. Disse produkter sørger for at filmen tørrer.
For at forbedre gennemtørring af alkyd filmen bruges sædvanligvis sikkativer baseret på Zirconium, Lithium samt Cerium – carboxylate.
Den tredje gruppe sikkativer kaldes auxiliary driers der giver yderligere muligheder såsom at åbne filmen, glans etc. Denne produktgruppe består af metalcarboxylater baseret på Calsium, barium og Zinc.
Sikkativer er til rådighed som singel komponeter eller bladinger heraf.
For at undå for tidlig reaktion og derved film formering af alkydmalingen under lagring i emballagen tilsættes methylethylketoxim(MEKO), som har vist sig at give gode resultater.

  • Duroct®, Duranap® tørrestoffer
  • DriCAT® Kombi sikkativer
  • DriCAT® 2700F, 2705 FW ikke mærkningspligtige tørrestoffer, nyeste generation
  • MEKO #2 anti-skinning