2-komponent polyurethan klæbemidler

Tokomponent klæbestofferne består af polyolkomponenterne (A) og isocyanatkomponenterne (B), som skal blandes og bearbejdes i bestemte forhold. Klæbemidlerne leveres også som særdeles brændbare løsninger. Klæbelaget hos 2-komponent polyurethanløsninger hærder til en sej fasthed eller en gummiagtig elasticitet – alt afhængig af forholdet mellem de anvendte råmaterialer. Vi leverer løsninger med hærdningstider på mellem 2 og 120 minutter, som kan opnås i viskositeter fra flygtig til særdeles sejflydende. Tokomponent PUR-klæbemidler er særdeles velegnede til fastgøring af plane overflader i flyproduktion, til bygningsbeklædning og i skibsbygningsindustrien.
Af andre egnede anvendelser kan eksempelvis nævnes betydningsfuld montagefastgørelse, plastfastgørelse, hjørnefastgørelser samt til brug for støbning eller som klæbemiddel i SMC-byggekomponenter.

  • Betaforce™
  • Betamate™
  • Betalink™
  • Araldite® 2000
  • Uralane®