Greenline

Avitera

Grundet de nye reaktive kemikalier, giver det nye Avitera SE farveområde i kombination med det overfladeaktive vaskemiddel Eriopon LT mulighed for indfarvning ved lav temperatur (60° C) ved et samtidigt ultrakort flotteforhold. Lave temperaturer kombineret med den ultrakorte indfarvningsteknologi og et minimalt antal udvaskningscyklusser reducerer vand- og energiforbruget og de tilhørende CO² emissioner. Som et resultat af dette er tekstilfabrikker i stand til at spare mærkbart på energi, tid og vand og dermed at yde et betydeligt bidrag til miljøbeskyttelse.
Da det er et innovativt farveområde, aktuelt med tre farvestoffer (gul, rød, blå), til medium og mørke nuancer, vil farveområdet blive konstant udvidet inden for de næste få år. Da farvestofferne udviser en ekstremt høj grad af fæstningsevne, er en udvaskningstemperatur på 60° C tilstrækkelig i kombination med Eriopon LT. I kombination med Gentle Power Bleach, som muliggør lavtemperaturblegning ved neutral pH, er Avitera SE farveområdet et innovativt tiltag, som muliggør en reduktion af vand- energi- og tidsforbrug på op til 50 %.

  • Avitera SE
  • Eriopon LT