Performance Kemikaler

Aluminium forbindelser

Vi tilbyder aluminiumforbindelser til forskellige applikationer inden for papirindustrien og papirfabrikation:

  • Binding af forskellige additiver på fiberen
  • Binding af anionaktivt affald
  • Binding af harpiksbaserede, syntetiske appreturmidler eller appreturmidler med AKD
  • Gilufloc /Fiksativ til fabrikation af neutralt papir til forbedring af appretur og andre funktionelle kemikalier. Velegnet til kontrol af ladning, hæftning og aflejring


  • Aluminiumsulfat

Adskillige applikationer i papirfabrikation, specifikt ved papirfabrikation med syre og ved mekanisk produktion af printerpapir

  • ALTRIFORM®: Aluminiumformiat
  • GILUFLOC®: Polyaluminiumchlorid