Plast

Kaolin

Kaolin er naturligt ler dannet gennem millioner af år gennem den hydrotermiske nedbrydning af feldspatsten såsom granit eller porfyr. Kaolin udvindes mange steder rundt om i verden, men kvaliteten er ofte utilstrækkelig. Kaolin består af primære og sekundære kaolinitter. De primære kaolinitter har et længde/tykkelsesforhold på 10:1 op i deres skivestruktur. De individuelle skiver har en sekskantet krystalform. Partikelformen og chargefordelingen indvirker på den reologiske adfærd, den opnåelige tiksotropi forhindrer sedimentering af pigmenter, og den lamelagtige partikelform yder positive mekaniske værdier såsom høj reflektions- og dækkeevne. Samtidig forbedres overfladehårdheden på slutproduktet.